עבירות אלה, שיחד עם עבירות השוחד ידועות כעבירות ה”צווארון לבן”, הן עבירות ייחודיות ומיוחדות, שיש להן עד היום ‘ריקמה פתוחה’, עבירות שהגבולות שלהן אינם ברורים כלל ועיקר.

עבירת מרמה והפרת אמונים מוגדרות בסעיף 284 לחוק העונשין כשלצדה עונש מרבי של עד 3 שנות מאסר בפועל. העבירה יכולה להתקיים שעה שעובד הציבור עושה שימוש בכוחו או במשרתו, לצורך קידום תועלת אישית או הפקת טובת הנאה.

אבל שימו לב – לא כל כשלון של עובד ציבור הוא עבירה. לא כל טעות בשיקול דעת נתפסת באיסור פלילי. לא כל התנהגות פגומה מבחינה אתית, צריכה להענש במאסר. הקושי הגדול בעבירות מסוג זה, הוא להשכיל להבחין, בין השאר, בין האיסור הפלילי לאיסור המשמעתי. וההבחנה בין השניים אינה חדה. קיים מתחם נרחב למדי, שבגדרו אותה התנהגות עצמה מהווה הן עבירה פלילית והן עבירה משמעתית.

קיימים גם מצבים בהם דין משמעתי אינו מעשי מטעם זה או אחר, והחלופה היחידה היא הפלילית.

כתוצאה מכך, גבול התחולה של האיסור הפלילי הוא עמום, תוך שבית המשפט נדרש “להלך על חבל דק, המפריד בין האיסור הפלילי מזה לבין ההתנהגות הלא פלילית מזה”.

“מרמה הפרת אמונים” משתרעת על מגוון של מעשים או מחדלים. זוהי בדיוק הסיבה לצורך המובהק בליווי צמוד וייצוג הולם של עורך דין פלילי מקצועי ומנוסה בתחום, אשר יש בידו לסייע בניהול הליך פלילי מסוג שכזה.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים רבים המואשמים בעבירות צווארון לבן. אם זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת מרמה והפרת אמונים, מומלץ לפנות למשרדנו על מנת לבחון את מצבך, ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי המותאם למצבך.