הטרדה מינית היא התנהגות בלתי הולמת בעלת אופי מיני, אשר משפילה, מטרידה פוגעת או מאיימת על הנפגעים ממנה ומנוגדת לרצונם.

זה יכול לקרות בעבודה, בבית הספר, או סתם כך ברחוב, ואפילו יכול להתבצע וירטואלית, ללא קרבה פיזית, כמו למשל דרך האינטרנט. קורבנות ההטרדה המינית יכולים להיות נשים וגברים כאחד.

החוק מגדיר כיום הטרדה מינית כאחד ממעשים אלה:

(1) סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;
(2) מעשים מגונים (מעשים לצורך גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים)
(3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;
(4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;
(5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;
(5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום…
על פי החוק – הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית. כלומר ניתן להתלונן על הטרדה מינית במשטרה, שחייבת לחקור, ולהגיש כתבי אישום. הטרדה מינית מהווה גם עוולה אזרחית, משמע שניתן לתבוע תביעה אזרחית את המטריד או אפילו את המוסד האחראי עליו, ככל שהמעשה בוצע במסגרת כזו. אם מדובר במסגרת העבודה – ניתן לתבוע בבית הדין לעבודה, ובכל הקשר אחר – בבתי משפט השלום.

כאשר מוגשת תלונה על ביצוע עבירה של הטרדה מינית, ברוב המקרים מדובר במילה של המתלונן מול מילה של החשוד, על כן קיימת חשיבות רבה לבירור קפדני ויסודי של נסיבות המקרה. עורך דין פלילי מנוסה יוכל לספק הכוונה מקצועית בנוגע לאפשרויות הקיימות בפניו, ולהביא לתוצאה הטובה ביותר האפשרית בנסיבות העניין.