לצבא הגנה לישראל קיימת מערכת שיפוט פנימית, נפרדת ממערכת השיפוט הכללית של מדינת ישראל. היא קיימת מכוח חוק השיפוט הצבאי המעגן שורה של עבירות צבאיות, אשר באות בגדר שיפוטם של בתי הדין הצבאיים בנוסף לכלל העבירות הפליליות, הקבועות בחוקי מדינת ישראל. החוק מסמיך לשפוט חיילים על מגוון רחב של עבירות כאשר העוברים על עבירות אלו הינם חיילים בסדיר בקבע או במילואים, ולעיתים אפילו אזרחים עובדי צה”ל. לאחר חקירה המבוצעת לרוב על ידי מצ”ח, מוגש כתב אישום לבית דין צבאי שהינו, בהקשר זה, בית משפט פלילי לכל דבר ועניין, המוסמך להטיל עונשי מאסר ממושכים, כמו גם עונש פגיעה בדרגה. בתי הדין הצבאיים מקיימים את דיוניהם, ככלל, בהתאם לדין הפלילי הכללי (הן מבחינת סדרי הדין והן מבחינת דיני הראיות) ופסקי הדין הניתנים בהם מהווים, למעט חריגים, פריט רישום במרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל.

עו”ד ליאור אשכנזי משמש סנגור צבאי (עורך דין צבאי) במילואים במחוז פיקוד הדרום של הסניגוריה הצבאית, והוא בעל אישור (מטעם המ’ לנשיא בית משפט העליון) לייצג בבתי דין צבאיים ומול ועדות צה”ל וגורמי הצבא השונים, לרבות בהליכים משמעתיים. משרדנו מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג בכלל שלבי ההליך הצבאי-פלילי, ובכלל זה ייעוץ לקראת חקירת מצ”ח ובמהלכה, ייצוג בהליכי המעצר, ייצוג בשימוע טרם הגשת כתב אישום, ניהול ההליך בערכאה הראשונה ובערכאת הערעור, ייצוג בוועדה להפחתת עונש המאסר, ייצוג בהליך קיצור תקופת ההתיישנות ומחיקה של הרישום הפלילי, ייצוג וליווי בהליכים משמעתיים, ועוד.