כל אזרח מן השורה עשוי למצוא עצמו במהלך חייו בגדר חשוד, הנתון לחקירה פלילית המתנהלת כנגדו ונחקר תחת אזהרה. לרוב אין בידו את הכלים, הידע והנסיון לנתח את מצבו המשפטי, ולהעריך באופן שקול את הסיכונים והסיכויים העומדים בפניו. חוקרי המשטרה עושים ככל יכולתם על מנת לקדם את האינטרסים של החקירה עצמה, לעיתים תוך מניפולציות רגשיות ואחרות, כמו גם אמצעים שונים ומגוונים בכדי לקדם את החקירה. הנחקר עלול למצוא עצמו נאלץ להתמודד עם מציאות מלחיצה ביותר (לרוב באופן יזום ומכוון) ומבלי שיש בידיו את הכלים המתאימים להתמודדות. קיימת לפיכך חשיבות עצומה בקבלת ייעוץ משפטי בטרם מסירת עדות בפני הרשות החוקרת, ובליווי שלבי החקירה על ידי עו”ד המתמחה במשפט הפלילי. ייעוץ וייצוג נכונים עשויים להוביל לסגירת תיק החקירה, ולמניעת מעצר.

משרדו של עורך דין ליאור אשכנזי מתגאה ברשימה ארוכה של מקרים שבהם היה בייעוץ שניתן ללקוחות לפני חקירה במשטרה כדי להביא לסגירת תיקי החקירה ולמניעת הגשת כתב אישום כנגדם. חלק מהם אף בחשדות למעשים חמורים ביותר