עבירות אלה מאפיינות לרוב את הפשיעה החמורה, ובהן למשרד מומחיות מיוחדת.

הדין בישראל כפי שבא לידי ביטוי בסעיף 300(א) לחוק העונשין מגדיר ארבעה סוגי “רוצחים”, תוך שהוא מבדיל בין רצח המבוצע ב”כוונה תחילה”, לבין “מזיד” שהוא הלך נפש לביצוע הדורש גם מודעות לטיב המעשה וגם אדישות או קלות דעת באשר לתוצאותיו. ואולם המשותף לכול אישומי הרצח הוא העונש שבצדם, שנכון להיום הוא בגדר עונש חובה – והוא מאסר עולם בלבד. זאת, פרט למקרה של “ענישה מופחתת” מחמת הפרעה נפשית חמורה, התעללות נמשכת או מצב הקרוב להגנה הקיימת בדין הפלילי בישראל.

כל עבירת המתה שבה הוכח הלך נפש שאינו כוונה תחילה – כגון אדישות או קלות דעת, ובלבד שלא הוכחה אחת משלוש החלופות האחרות לרצח (כגון רצח תוך ביצוע שוד) – הרי היא עבירת “הריגה” שעונשה המרבי עשרים שנות מאסר. זאת, אלא אם מדובר בהלך נפש של רשלנות (שבמהלכה אדם הביא למותו של אחר מבלי שהיה מודע לטיב מעשיו, לנסיבות, או לתוצאות המזיקות של התנהגותו, בנסיבות שבהן היה עליו להיות מודע לכך), אז מדובר בעבירה של “גרימת מוות ברשלנות” שעונשה המרבי שלוש שנות מאסר.

בהתחשב בהשלכות המשמעותיות של ההליך הפלילי בעבירות אלה, חשוב ביותר להתגונן כראוי באמצעות שכירת שירותיו של עורך דין מנוסה בתחום, שיסייע לך להשיב מלחמה תוך שימוש בראיות ובחשיבה אסטרטגית על מנת להביא לביטול האשמה ולזיכוי, או להפחתת האישום במקרים המתאימים.

משרדו של עורך דין ליאור אשכנזי מתגאה ברשימה מרשימה של הצלחות, בתיקי פשיעה חמורה בדרגות השונות. לאורך השנים טיפל המשרד במספר לא מבוטל של תיקי רצח והריגה בפרשות בעלי פרופיל ציבורי גבוה.