כל אדם רשאי לפנות לנשיא המדינה בבקשת חנינה, בעצמו או באמצעות עורך דין או נציג מטעמו.
לנשיא יש, בין היתר, סמכות מיוחדת להפחית בעונשים שהוטלו על נאשמים בהליכים פליליים או אפילו להמיר את העונשים האלה בעונשים אחרים. כך למשל, יכול נשיא המדינה להמיר עונש מאסר בפועל שהושת על אדם לעונש מאסר על תנאי בלבד. נשיא המדינה גם מוסמך להקל בקנסות ובפסילת רשיון נהיגה. וכמובן לקצוב עונשי מאסר עולם שהוטלו על נאשמים.
לנשיא המדינה יש גם סמכות לקצר את תקופת ההתיישנות והמחיקה של הרשעות מגליון הרישום הפלילי, והמשמעות היא שהנשיא רשאי להביא לכך שאדם שהורשע בפלילים והגליון הפלילי שלו “מוכתם” – יוכל להוציא תעודת יושר כך שהגליון הפלילי שלו יהפוך לנקי.
חשוב להדגיש, כי על פי המדיניות הנהוגה, נשיא המדינה יטפל בבקשת חנינה רק כאשר הסתיימו כל ההליכים המשפטיים.
בקשת חנינה היא תהליך מורכב, מעטות מן הבקשות מתקבלות, ולכן קיימת חשיבות גדולה בליווי של עורך דין מנוסה ומקצועי לצורך הגשתה. משרדנו עתיר ניסיון ומתגאה במספר רב של בקשות חנינה שהתקבלו, והובילו הן לקציבת עונשי מאסר עולם, הן להמתקה בעונש, ולהן למחיקת רישום פלילי.