עבריינות נוער היא עבריינות המבוצעת על ידי אדם צעיר המוגדר על פי החוק כקטין (מתחת ל-18). יחסו של החוק לעבריינות כזו שונה מזה הניתן לעבירות של בוגרים.

ככלל, יחס רשויות האכיפה והשפיטה במדינות המערב סלחני ומתחשב יותר כלפי עבריינים קטינים לעומת בגירים. הגישה היא בעיקרה חינוכית-שיקומית ומטרתה לנסות ולהוציא את הצעיר ממעגל העבריינות. ישנה גם הקפדה מיוחדת על שמירה על זכויותיו של העבריין הקטין.

תפיסה זו הביאה לכך שלבני נוער ישנה מערכת משפט נפרדת. למעלה מכך, בשנים האחרונות פעל המחוקק להכניס שינויים ותיקונים משמעותיים בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), באופן שנועד לפתור בעיות מעשיות ביישום הליכים פלילים כנגד בני הנוער, וברוח האמנה הבין לאומית בדבר זכויות הילד וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בדרך המבקשת להגן על זכויותיו של קטין החשוד בביצועה של עבירה וקטין הנאשם בהליך בבית המשפט, וזאת תוך התחשבות בעקרון העל של טובת הקטין והשאיפה להחזירו למוטב באמצעות דרכי הענישה והטיפול המפורטות בו.

ישנן, אם כן, הוראות נוהל וחוק מיוחדות בכל הנוגע לדרך הטיפול בקטינים, הן במסגרת חקירה משטרתית והן בבית המשפט, ואלה מחייבות בקיאות מיוחדת. מכאן שטיפול בידי עורך דין חסר ניסיון או כזה שאינו בקיא דיו בתחום, עלול לגרום נזק בלתי הפיך, בהתחשב בזכויות המיוחדות העומדות לקטין בהליך הפלילי במשפט הישראלי.

עורך דין ליאור אשכנזי הוא בעל ניסיון עשיר בייצוג קטינים ובני נוער במגוון עבירות פליליות, קלות כחמורות, בכל הערכאות השיפוטיות במחוזות השונים בישראל. המשרד מתגאה בשורה ארוכה של תיקים בתחום הנוער שהסתיימו בהצלחה רבה.