מעצר מתבטא בכליאה, או בהגבלת חירותו של אדם. מעצר מבוצע על ידי משטרת ישראל או עובדי רשות מרשויות המדינה. ברב המקרים, מבוצע המעצר על פי צו של מי שמוסמך על פי החוק להוציא צווים כאלה, או ללא צו – בנסיבות בהן החוק מאפשר זאת.

“מעצר ימים” או מעצר עד תום ההליכים הוא מעצר שבמהלכו מתבצעת חקירת המשטרה לעומת “מעצר עד תום ההליכים” (שזכה גם לכינוי מעצר “העמדה לדין”) הרלוונטי לשלב שבו התיק כבר מתנהל בבית המשפט ולאחר הגשת כתב האישום.

השלב ההראשוני של המעצר מתבצע על ידי קצין ללא צו של שופט או לאחר קבלת צו משופט שלא בפניו של החשוד – מעצר זה מוגבל לתקופה של 24 שעות. על הקצין להזהיר את החשוד כי אין הוא חייב למסור דבר העלול להפלילו וכי כל דבר אשר יימסור עשוי לשמש כנגדו, וכי זכותו להתייעץ עם עורך דין בטרם החקירה. עד ולא יאוחר מ- 24 שעות על המשטרה להביא את החשוד בפני שופט כדי שיתקיים דיון בבקשה להארכת מעצר וזאת בנוכחות החשוד ובא כוחו.

ישנה חשיבות קריטית לייצוג בידי עורך דין כבר בשלב זה משום שתקופת המעצר המתבקשת על ידי המשטרה לעיתים גבוהה מהנדרש לצרכי חקירה, ובמקרים רבים יש בקבלת ייעוץ נכון וייצוג הולם בבית המשפט יש כדי למנוע את המשך המעצר.

עצת הזהב החשובה ביותר לנחקר היא לעמוד על זכותך למפגש עם עורך דין בטרם תתחיל החקירה. זוהי זכותך המוקנית על פי חוק. המשטרה לא תמיד שמה דגש על זכות זו, ובהשלמה לכך נחקרים רבים נוטים להמעיט בחשיבותה, לרוב מעצם הסיטואציה המכבידה והנטייה ולרצות את איש המרות העומד מולם. לעיתים יש לכך השלכות הרות גורל.

עורך דין ליאור אשכנזי מעניק ייעוץ משפטי לחשודים, מכין אותם לחקירתם, מלווה אותם בהליכי החקירה ומייצג אותם בבתי משפט בהליכי מעצר ושחרור בערובה.