עבירות הסמים כוללות מגוון עבירות החל משימוש עצמי בסמים ועד סחר בסמים, גידולם, הפצתם וייבואם. “פקודת הסמים המסוכנים”, היא המסגרת שבחוק במדינת ישראל המסדירה את ענף עבירות זה. בחוק קיימת הבחנה ברורה בין סחר בסמים לבין שימוש עצמי בסמים – כאשר ההבדל העיקרי הוא ברמת הענישה (בעוד שלגבי השימוש העונש המרבי שבחוק עומד כיום על עד 3 שנות מאסר, הרי שייבואם וסחר בהם בכמויות משמעותיות הם עבירות שבגינן מוסמך בית המשפט להטיל עונש מרבי של עד 20 שנות מאסר).

הלכה למעשה, נוטים בתי המשפט להתחשב בשיקולי הענישה גם בסוג הסם המדובר (חשיש ומריחואנה הנחשבים “קלים”, לעומת קוקאין והרואין ה”קשים”) וכמובן שמתחשבים גם בכמות הסם המדוברת.

החוק קובע מהן הכמויות שייחשבו להחזקת סם לשימוש עצמי (עונש מרבי של עד 3 שנות מאסר) : כך, למשל, סם מסוג חשיש או מריחואנה – כמות של עד 15 גרם. סם מסוג קוקאין או הירואין – כמות של עד 0.3 גרם, סם מסוג אקסטזי – כמות של עד 0.2 גרם.

בהחזקת כמות שמעל המשקלים המצוינים מעלה, המחוקק הנחה לצאת מנקודת הנחה שמדובר בהחזקת סם שלא נועד לשימוש עצמי, כי אם לצרכים אחרים (כגון הפצה וסחר), ויש לכך משמעות ניכרת לעניין העונש, העלול להשתנות באופן משמעותי . עם זאת, יש לזכור כי בכדי להרשיע אדם בסחר בסמים, בייבואם או בביצוע עסקה בהם – קיים צורך להוכיח ולהצביע על פעולת הסחר עצמה.

בסופו של יום, שיקול הדעת המלא מסור למשפט להחליט, בכל מקרה לגופו ולפי נסיבותיו, מהו העונש הראוי בכל מקרה ומקרה, תוך התחשבות בנתונים שונים ומגוונים כגון גילו של הנאשם, עברו הפלילי הקודם, תהליכי שיקום שעבר ועמדתו לעניין העבירה שביצע ועוד.)

בעניין זה חשוב לזכור, כי פנייה לעורך דין פלילי המתמחה בייצוג נאשמים בעבירות סמים יכולה לעשות את ההבדל בין מאסר בפועל, לסיום הפרשה ללא כל נזק משפטי ולעתים תוך סגירת התיק או סיומו ללא הרשעה במקרים המתאימים.

במהלך שנים הרבות של ייצוג לקוחות טיפל עו”ד ליאור אשכנזי בעשרות תיקי עבירות סמים, ונוכח לדעת שקיימים לעיתים קרובות אנשים טובים שמוצאים עצמם בזמנים רעים. מעבר לכך, אף בתיקים שבמבט ראשון נראים “אבודים”, עבודה נכונה וקפדנית יכולה להקים שלל פתרונות אפשריים שיש בהם להביא לתוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח, ולעיתים אף תוך סיום ההליך ללא כל כתם פלילי.