אישומים בעבירות אלימות במשפחה גוררים לעתים תוצאות והשלכות חמורות על הנאשמים באופן שמשנה את חייהם מקצה אל הקצה. לעיתים נולדים המקרים בעקבות או במהלך מאבקי גירושין בין בני זוג או ויכוח על משמורת הילדים, או בתקופה מתוחה אחרת ביחסים הזוגיים. במקרים אחרים, העבירות נעשות תוך שימוש באלכוהול, או על רקע כזה או אחר הדורש טיפול מעמיק ופרטני, ולעיתים הם תולדה של רקע אישי ונסיבות חיים מורכבות.

אין זה סוד שלעיתים קרובות, בתגובה לקריאות בדבר אלימות במשפחה, נטיית המשטרה היא להביא לפתרון מהיר תוך הפרדה בין הניצים, וזאת תוך הסתפקות בתלונה שהתקבלה, וצידוד במי שהגיש אותה ותמיכה בה, כמעט באופן עיוור. במקרה “הטוב” יורחק הנילון מן הבית, אולם במקרים רבים הוא עלול למצוא עצמו במעצר, לעיתים לתקופה ממושכת. מכל מקום, יש בתלונה כשלעצמה כדי לשנות את חייו ללא היכר ובאופן פתאומי. רבים הם החפים מפשע הנפגעים כתוצאה מתלונות שווא המוגשות בעבירות מסוג זה.

בעיקר נוכח הנסיבות הללו, קיימת חשיבות ראשונה במעלה בתיקים מסוג זה לשכירת ייצוג מקצועי ומיומן בידי סניגור המומחה בתחום, וזאת ככל הניתן כבר בשלב המוקדם ביותר של ההליך. עבודה משותפת יחד עם הלקוח בשלב מוקדם תאפשר את ההגנה הטובה ביותר, תמזער נזקים לעתיד, ותחזיר את החיים למסלולם בהקדם האפשרי.

למשרדו של עורך הדין ליאור אשכנזי המומחיות והניסיון הדרושים בתחום. צריך לזכור, כי תלונה במשטרה ואף שהייה במעצר אין פירושם שהמהלך יבשיל לכדי אישום פלילי. שכירת עורך דין פלילי מנוסה היא הצעד הטוב והנכון ביותר כדי להילחם בהאשמות. ככל שהדבר נעשה בשלב המוקדם של ההליך, כך גדל הסיכוי לאפשר את ביטול האישום, הפחתת חומרתו, ואף את שמירת גיליון הרישום הפלילי נקי.