ועדת שחרורים (הידועה בכינוי ועדת שליש) היא וועדה שהוקמה מכוח חוק שחרור על תנאי ממאסר התשס”א- 2001, ושבסמכותה לשחרר ממאסר אסיר שסיים לרצות שני שליש ממאסרו, או אסיר בעל נסיבות רפואיות חריגות ביותר המחייבות את שחרורו.

וועדת שחרורים מיוחדת דנה בשחרור על תנאי של אסירי עולם שנקצב עונשם ושל אסירים שנשפטו לתקופות מאסר ארוכות וריצו לפחות 25 שנים ממאסרם.

כמו כן יכולה ועדת השחרורים המיוחדת (בהרכב שונה) להמליץ לנשיא המדינה על קציבת עונשו של אסיר עולם.

מאחר והאסיר זכאי לייצוג על ידי עורך דין בפני ועדת השחרורים, ישנה משמעות רבה לבחירת סניגור מנוסה ומקצועי בתחום.

בניגוד לדעה הרווחת, אף כשמדובר במאסר ראשון ובאסירים ללא עבר פלילי קודם, שחרורם המוקדם של אלה לעתים רחוק מלהיות דבר בטוח ונדרש להציג לועדת השחרורים טעמים מיוחדים ותוכנית תעסוקה או תוכנית טיפול מתאימה, שיהיה בה כדי להצדיק את השחרור.

משרדו של עו”ד ליאור אשכנזי בעל ניסיון עשיר בייצוג בוועדות שחרורים, ומתגאה באחוז הצלחות גבוה מאוד בתחום זה, אף בתיקים מורכבים ביותר.