הליך “מחיקת רישום פלילי” הוא למעשה אחד מנדבכי בקשות החנינה, שניתן להגיש לנשיא המדינה.
כל אדם רשאי לפנות לנשיא המדינה בבקשת חנינה, בעצמו או באמצעות עורך דין או נציג מטעמו.
לנשיא המדינה יש סמכות לקצר את תקופת ההתיישנות והמחיקה של הרשעות מגליון הרישום הפלילי, והמשמעות היא שהנשיא רשאי להביא לכך שאדם שהורשע בפלילים והגליון הפלילי שלו “מוכתם” – יוכל להוציא תעודת יושר כך שהגליון הפלילי שלו יהפוך לנקי.
חשוב להדגיש, כי על פי המדיניות הנהוגה, נשיא המדינה יטפל בבקשת חנינה רק כאשר הסתיימו כל ההליכים המשפטיים.
בקשה למחיקת רישום פלילי מומלץ ביותר להגיש בליווי של עורך דין מנוסה ומקצועי בתחום.