שירות המבחן למבוגרים הוא שירות ממלכתי סוציאלי במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המעוגן בחוק הפלילי והנו חלק ממערכת אכיפת החוק. השירות אחראי על מתן שירותי אבחון, פקוח, טיפול ושיקום למעורבים באירוע פלילי, לרבות נאשמים ועצורים.
קציני המבחן השונים העובדים בשירות המבחן, הם למעשה עובדים סוציאלים, שתפקידם להגיש לבית המשפט “תסקיר”, שהוא למעשה חוות דעת, שנועדה להביא לבית המשפט תמונה מלאה לגבי הנאשם או העצור שבפניו, נסיבותיו האישיות, הרקע ממנו הוא בה, יחסו לעבירה וכיוצא באלה.
תפקידו של שירות המבחן הוא גם להעריך סיכון במקרים המתאימים, ולתת המלצה בעניינו של הנאשם או העצור שבפניו, אם לעניין שחרור ממעצר ואם לעניין העונש שיש להשית על הנאשם, כאשר ההמלצה מבוססת בעיקר על ההערכה האם קיים סיכוי שהנאשם או העצור ישתקם ולא יחזור לביצוע עבירות בעתיד.
חשוב לומר, שבית המשפט לא חייב לקבל את המלצות שירות המבחן, אבל אין שום ספק שמאחר ושירות המבחן נחשב לגוף נייטרלי, מקצועי ואמין, בתי המשפט נוטים להתחשב בנאמר בו, ולעיתים לאמץ את המלצת השירות במלואה.
מאחר ולמפגש של נאשם או עצור עם קצין או קצינת מבחן יש השלכה גורלית לגבי עתידו, מן הראוי, ולטעמנו מן המתחייב – להסתייע בעורך דין מקצועי, מנוסה וותיק בתחום על מנת להערך לקראתו.